Emissie Monitoring

Sinds 1998 werkt BowTie samen met Essent Sustainable Energy aan toepassingen om energie-centrales geautomatiseerd te kunnen monitoren. De monitoring van deze centrales is gericht op het op betrouwbare wijze kunnen vaststellen van de emissies en/of de emissie-reducties in het kader van de diverse regimes (Joint Implementation, Emissiehandel, Clean Development Mechanism, MEP/CO2-Index) waaronder de energie installatie valt. Een belangrijk aspect van de monitoring en rapportage is dat de systemen en de methodologie op zodanige wijze worden uitgevoerd dat validatie en verificatie door de relevante autoriteiten wordt geborgd.

Bovengenoemd concept wordt samen met Essent uitgewerkt tot de Environmental Performance Monitor (EPM), een uniek totaalconcept voor betrouwbare en goedkope emissie-monitoring zowel binnen Nederland als wereldwijd.

zie: www.epmonitor.org

Climate top50